YHDISTYS
  HISTORIA
  OPINTOMATKAT
>> Kuvia opintomatkoilta

  TORREVIEJA
  ETUSIVULLE


OPINTOMATKAT
Taustaa

Sääntöjemme mukaan jäsenten ammatillisen pätevyyden lisääminen on yksi yhdistyksemme tavoitteista. Erääksi keinoksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi on katsottu mielenkiintoiset opintomatkat.

Yhdistyksemme on ollut varsin aktiivinen opintomatkojen järjestämisessä erityisesti ulkomaille eri lentoasemille ja muihin ilmailukohteisiin.Varsinkin alkuaikoina jäsenten toimiessa valtion virastoympäristössä virkamatkojen teko ulkomaisille lentoasemille oli erittäin rajoitettua.

Yhdistys on voinut tukea opintomatkoja rajoitetusti Merkittävää on ollut yhdistyksen suorittama matkojen organisointi ja ryhmämatkojen tuoma alennusetu.

Kohteet


Heikki Helkamon aloitteesta v. 1976 tehtiin esitys Työvoimaministeriön kansainväliseen toimistoon asiantuntijaryhmän matkasta Unkariin ja Jugoslaviaan. Matka liittyisi Suomen ja silloisten pienten
SEV-maiden väliseen sopimukseen asiantuntijavaihtomatkoista. Ensimmäinen tällainen matka suoritettiin v.1979 Jugoslaviaan, jossa tutustuttiin Dubrovnikin lentoasemaan.

Siitä lähtien matkoja on tehty ympäri eurooppaa lukuisissa eri maissa ja kohteissa. Matkaa on taitettu lentokoneen lisäksi bussilla ja henkilöautoilla.

Aktiivisuus

Matkoille osallistujien määrä on vaihdellut yli kahdestakymmenestä viiteen kuuteen. Matkat on valmisteltu huolellisesti ennakkoon ja on esitetty ennakkoon isännille ne toiminnot, jotka päälliköitä ensisijaisesti kiinnostavat.

Liikelaitoskaudella erityisesti kiinnostuksen kohteena on ollut kaupalliset järjestelyt kohde kentällä. Merkittävää on myös ne henkilökohtaiset kontaktit ja keskustelut isäntien kanssa. Jopa niin että isäntiämme on kutsuttu LPY:n järjestämiin illanistujaisiin matka
kohteessa. Arvattavaa on myös, että matkaohjelmassa on ollut tutustumisia nähtävyyksiin ja pai-
kalliseen elämänmuotoon.

Unohtaa ei sovi myöskään matkojen merkitystä sosiaalisena tapahtumana. Eräillä matkoilla on ollut vaimotkin mukana. Matkoilla päälikkökunta on varmasti saanut uusia ideoita ja oppeja lentoaseman johtamiseen.

Sivustomme vasemmasta navigoinnista löydät kuvagallerian matkoistamme vuosien varrella.