YHDISTYS
  HISTORIA
  OPINTOMATKAT
  TORREVIEJA
  ETUSIVULLE

 


HISTORIA
Lentoasemanpäällikkö-ammattikunnan synty

Suomen ensimmäinen siviililentoasema "maalentokenttä" kuten ensimmäisiä lentoasemia kutsuttiin, valmistui Turkuun Artukaisiin vuonna 1935. Seuraavana vuonna otettiin käyttöön myös Helsingin lentokenttä Malmilla. Näiden lentoasemien päällikköinä toimi aluksi Aero Oy:n (nyk.Finnair) lentäjiä oman toimensa ohella. Kauaa ei Aero Oy:n lentäjät päällikkötehtäviä hoitaneet, vaan tehtävät siirrettiin valtiolle joka jo ennestään vastasi kenttien kunnossapidosta ja viestiliikenteestä.
Ilmakuva Artukaisista

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö kutsui sittemmin ilmavoimista lentäjiä lennonjohtajiksi lentoasemille. Myöhemmin lennonjohtajat nimitettiin lentoasemanpäällikköiksi. Suomen lentoasema verkosto kehittyi ripeästi aivan 1930- luvun lopulla sekä 1940-luvulla, jolloin monia alunperin sotilaskenttiä muutettiin myös siviilikäyttöön.

Helsingin uusi lentoasema; Helsinki-Vantaa otetaan käyttöön v. 1953 samoinkuin Oulun uusi lentoasema. Turku saa uuden lentoaseman 1955. Lentoasemien hallinto on hajautettu siten, että kenttien rakentamisesta, suunnittelusta ja kunnossapidosta vastasi tie- ja vesirakennushallinto. Viestipalveluista vastasi posti- ja lennätinhallitus ja sääpalvelusta maatalousministeriön alainen ilmatieteen keskuslaitos.

Lentoasemien "yleishallinnosta" ja koko siviili-ilmailun hallinnosta vastasi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailutoimisto. Lentoasemanpäällikköinä toimivat oman toimensa ohella lennonjohtajat, viestiaseman hoitajat yms. ilmailutoimiston alaisuudessa. Suurimmilla lentoasemilla kuten Helsingissä ja Turussa oli kokopäivätoimiset päälliköt.


Malmin kenttä

Päällikköyhdistyksen perustaminen

Yllä kuvattu ilmailuhallinnon tilkkutäkki purettiin ja eri toiminnot yhdistettiin,sääpalvelua lukuunottamatta yhdeksi hallintoyksiköksi eli Ilmailuhallitukseksi 1.3.1972. Sen alaisuudessa toimi seitsemän
keskuslentoasemaa ja niiden alaisuudessa tusinan verran pienempiä lentoasemia.

Lentoasemanpäälliköt olivat nyt kokonaisvastuussa oman lentoasemansa johtamisesta ja kaikista toimialoista. Päällikkökunnan keskuudessa katsottiin, että oli aika luoda kollektiivista turvallisuutta sekä saada
ammattijärjestön kautta voimaa edunvalvontaan.

Vaasan lentoaseman päällikön Alpo Hirvosen aloitteesta pidettiin Lentoasemanpäälliköt LPY ry:n perustava kokous silloisessa Vantaan kauppalassa Helsingin lentoasemalla ja yhdistyksen perustamiskirjaan merkittiin päivämäärä 1.2.1973. Ensimmäisen toimintavuoden jäsenmäärä oli 18 siis lähes kaikkien Ilmailuhallituksen alaisten lentoasemien päälliköt.